مجید سرنی زاده


فعالیت ها: کارگردان، پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و طراح
مجید سرنی زاده متولد 1362 بندرعباس دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فلسفه علم .از سال 1378 با تئاتر دانش آموزی معراج به کارگردانی جواد انصاری فعالیت هنری خود را آغاز و یک سال بعد با عضویت در انجمن نمایش بندرعباس آموزش خود را زیر نظر محمد صادقی نسب و ذبیح ا.. توکلی شروع نموده و پس از آن در کنار بازی در نمایشهای مختلف در دوره های آموزشی استاد مهدی عطایی دریایی و ابراهیم پشتکوهی شرکت نمودم . در کنار فعالیت در گروههای نمایشی بندرعباس، سالهای 1381-1385 را در تئاتر دانشجویی کشور حضور داشتم . در سال 1382 در رویدادی که نقطه شروع تاثیراتی مهم در تئاتر دهه 80 بندرعباس شد در کنار سایر دوستان هنرمند گروه تئاتر کارگاه را تاسیس نمودیم . سالهای 1384-1387 را به انتخاب هنرمندان تئاتر بندرعباس در به عنوان عضو هیات امنای انجمن نمایش بندرعباس فعالیت نمودم . در راستای کسب و یادگیری زاویه ها و تکنیک های نوین پیش رو در تئاتر دوره های آموزشی کوتاه مدت و فشرده اساتیدی همچون : دکترقطب الدین صادقی ، دکترعطا الله کوپال ، دکتر مسعود دلخواه ، دکتر ناظر زاده کرمانی ، آرش دادگر ، شهرام نوشیر، میکائیل شهرستانی ، فرزانه کابلی ، هادی مرزبان ، فرشید ابراهیمیان ، Fabrice Nicotte، Nicole Seiler ، Francesco Scavetta ، Sello Pesa ، Rekha Tandom را پشت سرگذاشته و در طی این سالها با نمایشهای متعددی در صحنه های داخلی ، بین المللی و خارجی حضور داشته ام . در حوزه های کارگردانی ،بازیگری ، نویسندگی ، طراحی حرکت ، آموزش ، مقاله نویسی و نقد تئاتر فعالیت نمودم که حاصل آن بازی در حداقل سی نمایش ، کارگردانی قریب به دوازده نمایش کوتاه و بلند ، نویسندگی سه نمایشنامه ، برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ، مرکز کودکان کار آفتاب ، نگارش بیش از هشت نقد و مقاله و دریافت چندین جایزه در سطوح استانی ، منطقه ای و کشوری می باشد . بازی درنمایش خانواده وینگفیلد به عنوان سی و یکمین کار بازیگری من تصویری بود از نگاه پژوهش-اجرا محور من به مقوله بازیگری .