مجید کشاورز


مهارت ها: بازیگری- طراحی لباس، طراحی ماسک، گریم
مجید کشاورز متولد 1356 بندرعباس از سال 1380 با عضویت در انجمن نمایش بندرعباس فعالیت تئاتری خود را آغاز کرد. او تا کنون در بیش از 25 نمایش به عنوان بازیگر حضور داشته است. او در سال 1383 با حضور در نمایش "تاریخ سرکوب" ابراهیم پشتکوهی موفق به دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی و منطقه ای فجر شد. او در سه دوره جشنواره بین المللی فجر ایران به عنوان بازیگر و دو دوره به عنوان طراح لباس حضور داشته است. مجید کشاورز اولین هنرمندی بود که از برقع (روبند زنان در هرمزگان) به عنوان ماسک در تئاتر استفاده کرد و خاصیت های دراماتیک این پوشش محلی را بارز ساخت. او هم اکنون به عنوان بازیگر و طراح لباس در تئاتر کارگاه فعالیت می کند.