مجید بشکال


مهارت ها: کارگردان، بازیگر، عروسک سازی، نویسندگی، طراحی صحنه، طراحی لباس
مجید بشکال متولد 1360 بندرعباس در سال 1379 به عضویت انجمن نمایش بندرعباس در آمد. او تا کنون بیش 12 تئاتر را کارگردانی نموده، و در بیش از 20 نمایش بازی کرده است. جایزه بازیگری جشنواره منطقه ای روستا در نمایش" مرثیه " ذبیح الله توکلی در سال 1380 اولین جایزه تئاتری اش بود. او پس از آن با نمایش "منم..." مجید سرنی زاده در جشنواره منطقه ای مساجد موفق به دریافت جایزه بازیگری شد. سال 1386 با نمایش " صدای سکوت" در جشنواره دانشجویی تربیت معلم همدان موفق به کسب جایزه کارگردانی و طراحی نور شد. او در ادامه با نمایش "زینب" جایزه کارگردانی و جایزه موسیقی جشنواره دانشجویی تربیت معلم شیراز در سال 1387 را دریافت کرد. سال 1388 با نمایش "سفر" موفق به کسب جایزه کارگردانی از جشنواره استانی فجر و جشنواره استانی ماه شد. او در کارگاه تئاتر کاغذی آلن لوکوک فرانسوی حضور داشته و در کارگاه بازیگری اساتیدی چون روی فراتی از فرانسه و پاتریک رامئو آمریکایی شرکت داشته است. نمایش "زن" مجید بشکال فرانسه و ادینبرو اسکاتلند راه یافت. (OFF در سال 1393 به جشنواره (آوینینون