درباره اجرا
سایه های سرد ته دریاچه
شرکت کننده در" همایش بزرگداشت اردیبهشت تئاتر ایران " ، بندرعباس ، سالن فرهنگ ، فرهنگسرای طوبی ، اردیبهشت 1386
شرکت کننده در " جشنواره تئاتر فردا " ، میناب ، تابستان 1386 ، برنده جوایز دوم بازیگری برای مجید جمشیدی ، سوم کارگردانی برای عیسی صادقی ، سوم موسیقی برای هادی جمشیدی ، دوم طراحی لباس برای مجید کشاورز
نویسنده : آثول فوگارد ( پیوند خونی ) / کارگردان : عیسی صادقی
بازیگران : مجید کشاورز – مجید جمشیدی / انتخاب موسیقی: هادی جمشیدی / طراح لباس : مجید کشاورز
این نمایش بر اساس نمایشنامه پیوند خونی اثر آثول فوگارد با بازی مجید کشاورز و مجید جمشیدی وبه کارگردانی عیسی صادقی اجرا گردید . این اثر از چند جنبه قابل توجه است .اول توجه به نمایشنامه های خارجی به عنوان متون نمایشی ساختارمند که کمتر در استان ما به آنها پرداخته می شود. دوم دعوت از کارگردانی با گرایش های اجرایی و رویکردهای متفاوت و کسب نتیجه ای با اهداف مورد نظر گروه که هم توانست معرف قابلیت های عیسی صادقی در اجرای نمایشهای رئالیستی باشد و هم در مسیر اجرای نمایشهایی آکنده از روابط خانوادگی و انسانی قابل درک با پرهیز از نگاههای غیر شعاری و استفاده از بازیگری رئالیستی موفق باشد .
سایه های سرد ته دریاچه نمایشی بود مملو از لحظات خصوصی آدمهایی با روابط عمیق انسانی و خانوادگی و ادامه مسیری است که گروه در چند نمایش قبلی مد نظر داشت . در این رویکرد امر بازیگردانی در قالب گفتکو و تلاش مستمر بازیگران و کارگردان برای کشف میزانسن هایی برخورداراز ویژگی هایی چون سادگی ، باور پذیری ، عمق روانشناسانه ، فضاهای خصوصی و جذاب از اهمیت بالایی برخوردار بود .